Milieusparend

Bescherm het milieu 

Als u investeert in energiebesparing levert u een belangrijke bijdrage voor ons leefmilieu. U beschermt het milieu en houdt rekening met toekomstige generaties.

Minder CO2-uitstoot en gebruik van schaarse brandstoffen

Het isoleren van uw woning verkleint de CO2-uitstoot. Deze schadelijke stoffen komen vrij bij verbranding van aardgas en olie en veroorzaken het broeikaseffect. Bovendien zijn deze fossiele brandstoffen schaars.

Met zonnepanelen en warmtepompen maakt u gebruik van bronnen van energie die onuitputtelijk zijn, en met pelletkachels van een grondstof die niet schaars is. Zo spaart u het milieu door na-isolatie en duurzaamheid technieken.